คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ

Read more

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

Read more

กศจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

Read more

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1.2

Read more

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ(เลขานุการ) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการเลขานุการ

Read more

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสะเดา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,985.-

Read more

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งที่ 1

Read more

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1

Read more