สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

Read more

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1

Read more

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ – มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ

Read more

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โปรแกรมนานาชาติ (IP) จำนวน 3 อัตรา 1.

Read more

จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1. คุณสมบัติและลักษณะของผู้มีสิทธิสมัคร (1) เพศชาย / หญิง

Read more

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน (สอบถาม) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read more