มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่งที่ 1 นักตรวจสอบภายใน อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
หน่วยงานที่บรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ofice ได้เป็นอย่างดี
3. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเกษตร อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
หน่วยงานที่บรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้าน สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาพืชศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
3. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่งที่ 3
นายสัตวแพทย์ อัตราค่าตอบแทน 23,430 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ เดือนละ 5,510 บาท
หน่วยงานที่บรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาสัตวแพทย์
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
3. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ลิ้งสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก