มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read more

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลพุนพิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลพุนพิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

Read more

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Read more

กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา

กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน

Read more

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

Read more