โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา)

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาที่กำหนดและ สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม พ. ศ.2564

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2524 ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และทาง facebook เพจ โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา