สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

Read more