โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง/ชาย
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
4. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
5. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลสงขลาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ป้ายประกาศกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา และทาง website โรงพยาบาลสงขลา ที่ www.skhospital.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มี ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีหรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก