แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศแขวงทางหลวงยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 461.18

Read more

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,070บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Read more