สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290.- บาท วุฒิปริญญาตรี หมายเหตุ: ระหว่างการทดลองงาน อัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (ระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน) ** หากมีประสบการณ์ในการทำงานมีค่าจ้างพิเศษ*

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต/ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์
2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบหรือวิเคราะห์ทางด้านยาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3 มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word ได้ดี
5 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7 มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

การรับสมัครสอบ
1 สมัครด้วยตนเอง ให้ติดต่อขอใบสมัคร/ download แบบฟอร์มจาก (https://osit.psu.ac.th/th/ #services) หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ที่ ฝ่ายบริหารและการ จัดการ ชั้น 1 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ
2 สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ ได้ที่ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ทั้งนี้ให้มีการติดต่อแจ้งรายละเอียดวันที่ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์กับเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่ 0 7428 6904 ถึง 7 หรือ Line ID: @ositpsu
3 สมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน2564 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ https://resume.psu.acth/index.aspx ชื่อสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ การทดสอบ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะ ไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก