วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ปฏิบัติงานประจำวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย

Read more