สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอค้อวัง จำนวน 1 อัตรา และ กศน.อำเภอกุดชุม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4558-6070 ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2564 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (ในเวลาทำการ)

 

http://yaso.nfe.go.th/yasothon/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก