โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลตรัง (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ
จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลตรัง หรือเว็บไซต์ www.tranghos.go.th

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดหน้ากลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลตรัง หรือ เว็บไซต์ www.tranghos.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก