มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5391-6020

สมัครที่นี้ คลิ๊ก