โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ป้ายประกาศ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคาร อํานวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี wwwudh.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก