โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติการที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
อัตราค่าตอบแทน วันละ 600.-บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัย สิ่งแวดล้อมระบาด
2. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีที่ มีงานสำคัญเร่งด่วน
3. มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ มีความอดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 ตึกอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (เช้า 08.30 น.-12.00 น.บ่าย 13.00 น. – 16.30 น.)เบอร์โทร 0-5567-3136 ต่อ 0, 101, 102 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยไม่เสียค่าสมัคร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือทางเว็บไซต์โรงพยาบาล โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล ไปเมื่อเลือกสรรคบกําหนด ๑ ปี (ไม่เกิน ๒ ปี) นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนักแต่วันประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณีหรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก