สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร (ผู้สมัครสอบสามารถ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link : http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html)
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน” หรือ www.boi.go.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครข้าราชการ”

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก