สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดอ่างทอง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง และที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือ http://pynweb.dpt.go.th/angthong/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก