โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน1 อัตรา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศหญิง
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
– มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่ 19-27 มกราคม 2564 ในวัน เวลาราชการ