สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวม 15,000 บาท
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม(หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 45/62 ถนนเลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-601326 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก