สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก