วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ อาคารระพี สาคริก ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมในการสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่ จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วันที่ 27 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก