มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
– มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร การจัดทำรายงานและการบริหารจัดการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สามารถทำงานนอกเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมายได้
– หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชาการ ตามขั้นตอนดังนี้
1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu
2 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่
3 เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน
5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงาน ออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้ง ให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5391-6020

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก

ลิงค์สมัคร