โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โปรแกรมนานาชาติ (IP) จำนวน 3 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ตำแหน่งที่ 1
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เพศชายหรือเพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
1.3 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาการบริหาร/การจัดการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม MS Office และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
1.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
1.6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
1.7 หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่งที่ 2
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เพศชายหรือเพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.3 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาเลขานุการ /การบัญชี/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม MS Office และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
2.6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
2.7 หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่งที่ 3
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เพศชายหรือเพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
3.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร์/ศิลปะศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ /เอกภาษาอังกฤษ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม MS Office และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างดี
3.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
3.6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผู้สนใจโปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ห้องอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 711018 และ http://www.samakkhi.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564