สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาก่อสร้าง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ ส.ป.ก. เชียงราย เลขที่ 1107/49 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก