สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. เพศชาย หรือเพศหญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่ เกี่ยวข้อง
4. ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
– มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคนโลยีสารสนเทศ (การจัดการข้อมูลหรือฐานข้อมูล) ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
– มีทักษะทางด้านการจัดทำสารสนเทศเป็นแผนภาพและ Infographic
– สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
สมัครงานทางออนไลน์โดยส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้ทางอีเมลล์ narisa.t@nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ชั้น 1 อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 704 หรือ 720

ดาวน์โหลด: