สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามอัตราว่างและเรียงตามคะแนนสูงลงมา ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และทาง http://www.pathum1.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้ว แต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Download this file (ประกาศ รับสมัคร พรก 2564 .pdf)ประกาศรับสมัคร พรก. 2564
Download this file (ใบสมัครพนักงานราชการ.doc)ใบสมัคร พรก. 2564 (word)
Download this file (ใบสมัครพนักงานราชการ.pdf)ใบสมัคร พรก. 2564