โรงพยาบาลห้วยผึ้ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท รับจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท รับจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท รับจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการจัดการ

4. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 15,900 บาท รับจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการและการเงิน โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก