สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,500.00 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ (วุฒิทางบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร – ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอใบรับสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามทางหมายเลข โทรศัพท์ 02-1831016

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เลขที่ ๔๗๘ หมู่ ๔ ตําบลบางปูใหม่ ถนนสุขุมวิท อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ pa๒๘๐ และทางเว็ปไซด์ http://samutprakan.cad.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก