คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 16,442 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ การประชุม ดูแลงบประมาณการเงิน สังกัดศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4. ได้รับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการจัดการทั่วไป
5. อายุไม่เกิน 35 ปี
6. มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมปฏิบัติงานสำนักงาน
7. มีจิตบริการ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารได้ในระดับดี
8. สามารถยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงานได้
9. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ เว็ปไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์ www.vet.cmu.ac.th (ข่าวรับสมัครงาน)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก