สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-28 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 น.