สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วุฒิปริญญาตรี ค่าสมัคร จำนวน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบปฏิบัติ) วัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สํานักประชาสัมพันธ์เขต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) กําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗ เว็บไซต์ http://region๗.prd.go.th และfacebook fanpage: สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗ และ www.prd.go.th
โดยกําหนดการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ทดสอบเสียง) ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 56 หมู่ที่ 9 ตําบลแสลง อําเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก