โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564

1. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ซาย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

2 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นสุภาพบุรุษ มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่าง (ประปา ไฟฟ้า ) และมีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 24-31 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลลําพูน หรือ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลลําพูน พ.ablpn.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก