วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,840 บาท
คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ
– สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)