มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2564

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,020.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
– มีทักษะการพูดที่ดีและสามารถพูดในที่สาธารณะชนได้
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบูรณาการและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่
– สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8-17 มีนาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (วันเวลาราชการ) หรือสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณพรนภัส ไพรแก้ว 087-8533351 ในเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตามล าดับคะแนนสอบทางเว็บไซต์ http://www.skc.rmuti.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก
สมัครที่นี่ คลิ๊ก