มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงาน ที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802 ในวันและเวลาราชการ

ลิ้งรับสมัคร ที่นี่