มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2564

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,300.-บาท
ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกงานเอกสารการพิมพ์ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
– รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– เพศชาย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถเช็คสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ ก่อน-หลัง
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
– และสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020.-บาท
ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การ จัดการ)
– มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถดำเนินการจัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสารบรรณอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงาน บริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (วันเวลาราชการ) หรือสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตามขั้นตอนนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://forms.gle/CEEzznhk9W4sWz1S8 ผ่าน Google forms
2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3. แนบไฟล์หลักฐานในการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณพรนภัส ไพรแก้ว 087-8533351 ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก