โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 16 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ลูกจ้างรายวัน อัตราวันละ 800 บาท ตามวันทำการ เงินค่าตอบแทน พตส. เดือนละ 1,500 บาท ตามงานที่ปฏิบัติ หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง 9 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ คัดเลือก ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องฝ่ายการเงินชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หาก ตรวจสอบพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรือผู้ขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ การจ้างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ให้สิทธิ์ในการบรรจุ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก