คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2564

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ
อัตราจ้างวันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ประสบการณ์ทำงาน
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12364_ประกาศรับสมัคร 4-64 ตน.นวก.พัสดุ.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12364_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12364_แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf