โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต หรือ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรกรรม
1.2 ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536)
1.3 ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร

2. รายละเอียดการจ้าง
– วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

3. วันที่รับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ และงานบุคคลโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2190-1003

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา