สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เลขที่ 31/67 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3828 3752

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กําหนดวัน เวลา วิธีการสอบ และสถานที่สอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เลขที่ ๓๑/๖๓ ถนนโรงพยาบาลเก่า ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และทาง https://chonburitreasury.go.th/th/part-time-employee/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก