สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินผล
มีทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอและสรุปประเด็น
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล โดยเฉพาะ Microsoft Excel ในระดับดี
การสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)
ส่งที่ คุณเบญริสา รวมใหม่ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน ขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

กำหนดการรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 02-553-8555 ต่อ 8204 E-mail: benrisa@cri.or.th หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

ประกาศงาน  https://www.cri.or.th/en/an_job_25640114_res.php