ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2 มีความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอ
3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
4 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
6 มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
7 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
8 สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมาย
9 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานธุรการ กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 18 มีนาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-564 4441ต่อ 1815, 081-347-6713

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กองบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งดังกล่าว ทางเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://research.tu.ac.th/ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก