มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0180 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี หากมีคะแนน การสอบภาษาอังกฤษ TOEIC IELTS TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ด้านการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทั้งเชิงสถิติ และรูปภาพ
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel, Power Point version 2016 ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก