อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้โดยติดต่อ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7535-6253 ต่อ 405

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๒๕๓ ต่อ ๔๐๕ หรือทางเว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก