มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
2. ผู้สมัครเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้

กําหนดการสอบคัดเลือก
-มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซต์ www.personal.rmutt.ac.th
-กําหนดวันสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
-ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล และ ทางเว็บไซด์ www.personal.rmutt.ac.th
-เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ Email : ammamee@rmutt.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น.