สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี และโรงเรียนบ้านดงบุญาค อำเภอแม่ใจ
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ตามที่กำหนดในข้อ 1 และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในวันราชการ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 16.30 น.) และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ htt://www.pyo1.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งคัด

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก