โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ปกครองหอพัก (หญิง) ตั้งแต่วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ปกครองหอพัก (หญิง)

ตำแหน่งครูผู้ปกครองหอพัก 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2547
2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3 เพศหญิง
4 ประสบการณ์การทำงานในการดูแลนักเรียนประจำพักนอน หรือปฏิบัติหน้าที่ลักษณะ เดียวกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้โดยไม่มีเงื่อนไข

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,470 บาท

กำหนดการรับสมัคร
ให้ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 3.1 ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก www.pccpl.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก