ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 1 อัตรา

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
– เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และเรียนรู้ได้เร็ว
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
– มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้ในระดับดี
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

กำหนดการรับสมัคร
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการสมัครครบถ้วนมายัง E-mail : hr.fin.cmu@gmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึง วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก