กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง ปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (ชั้น 3) กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (ชั้น ๓) กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://www.airports.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง”

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก