สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Read more

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง พนักงานโยธา1 อัตรา สังกัดแขวงทางหลวงพะเยา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ

Read more

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Read more

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง ปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา

Read more